Esteu aquí: Inici Immigració Pla Integral d'Acollida

Pla Integral d'Acollida

Pla Integral d'Acollida

Servei d'Acollida

A partir de les directrius marcades del Pla Integral d’Acollida de la Secretaria per a la Immigració, del Departament d’Ació Social i Ciutadania de Generalitat de Catalunya i de la futura Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya hem elaborat un circuit de acolliment. La finalitat de aquet circuit és promoure una major autonomia entre les persones nouvingudes al municipi en el seu procés d’incorporació a la societat en igualtat d’oportunitat i d’obligacions.

Estructuració: Accions d’informació i formació sobre l'entorn on ha arribat les persones nouvingudes.

Primer lloc: Invitació del senyor Alcalde de la vila , a traves de una carta de invitació y conoximent de la existència de una agent de acollida a la seva disposició.

Segon lloc: Entrevista amb la agent de acollida.
 

PRIMERA ACOLLIDA, línies d’actuació:

  • Servei d’Acollida.
  • Guies d’Acollida.

Entrevistes personalitzades, invitació que se fa a tota la gent que arriba a el poble a traves de una carta de benvinguda que fa el sr alcalde, a fer una entrevista amb la agent de acollida del ajuntament de Puigcerdà. Per que aquet servei serveix per informar, assessorar, y guiar de tots el serveis, derets y obligacions, del pobla.
Se demana hora mitjançant una trucada al mòbil 678228766. Ag. Acollida. Sra Andrea Estevez.
 

REAGRUPAMENT:

En primer lloc pretén donar suport a les persones que han engegat o que pretén engegar un procés de reagrupament familiar.
En segon lloc, vol ser una eina per afavorir desenvolupament de politiques d’acollida anticipades al municipi.
Oferir informació bàsica a les persones nouvingudes sobre el funcionament dels serveis i els recursos de la societat que els acull per afavorir la seva autonomia i la seva integració social.

La area de immigració te l’objectiu d’adaptar les seves accions a la realitat migratòria del pobla, fa una anàlisis de les dades estadístiques del padró i elaborando un informe sobre la situació de la immigració a Puigcerdà.
 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.