Esteu aquí: Inici NOTÍCIES CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D'UN BORSÍ D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.

CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D'UN BORSÍ D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.

CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D'UN BORSÍ D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.

És objecte de la present convocatòria la CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D’AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL, per tal de cobrir les baixes del servei.

És objecte de la present convocatòria la CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D’AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL, per tal de cobrir les baixes del servei.
Escala: escala bàsica d'administració especial; Subescala: serveis especials; categoria: agent; Denominació: agent interí de policia local; Grup: C; Subgrup: C2; de conformitat amb l’establert al Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i en relació amb Disposició Addicional 7ª de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.

Més informació Seu electrònica

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.