El recorregut

El recorregut

PORTADA ZAFON2.jpg

 

RECORREGUT DE LA RUTA LITERÀRIA 

RUIZ ZAFÓN "El joc de l'Àngel"

 

El recorregut està degudament marcat i senyalitzat amb columnes de granit polit, de dimensions 120x40x40, en els quals hi ha  unes plaques metàl•liques amb els textos al•ludits a la trama de la novel•la de “EL JOC DE L’ÀNGEL”i que fan referència als llocs per on passem.

 

►plànol del recorregut  ► visites guiades 

   
1_columna.jpg

Columna núm. 1. Ubicada davant l’estació de la RENFE 

Mentre els vagons lliscaven per les vies, el contorn de l’estació 
va anar sorgint lentament com un miratge al meu voltant.
Lentamente, mientras los vagones desfilaban sobre las vías, 
el entorno de la estación fue emergiendo 
como un espejismo a mí alrededor.

2_columna.jpg

Columna núm. 2. Ubicada davant l’Hotel del Llac 

L’hotel del Llac era un casalot de dos pisos pintat de vermell fosc 
que quedava al peu de l’estany.
El hotel del Lago era un caserón de dos pisos pintado de rojo oscuro 
que quedaba al pie del estanque.

3 copia.jpg

Columna 3. ubicada al llac (davant el bar "la Llami del Llac")

 
Grans casalots de torrasses esmolades i perfil senyorial envoltaven el llac...
Gràndes caserones de torreones afilados y perfil señorial rodeaban el lago... 
Gráfico1.jpg

Columna núm. 4. Ubicada al Llac (entrada Carrer Pons i Gasc)

 
Em vaig acostar a la vora i em vaig aturar a contemplar l’estany congelat 
que s’estenia als meus peus. 
Me acerqué al borde y me detuve a contemplar el estanque congelado 
que se extendía a mis pies.
5_coluna.jpg

Columna núm. 5. Ubicada al Llac (entrada escales col•legi Alfons I)

 
La capa de gel devia tenir un pam de gruix i en alguns indrets 
resplendia com cristall opac...
La capa de hielo debía de tener un palmo de grosor y en algunos puntos 
relucía como cristal opaco…
6 columna.jpg

Columna núm. 6. Ubicada al Llac (entrada Passeig de la Sèquia)

 
L’endemà al matí, vaig sortir de l’hotel quan el sol 
començava a alçar-se sobre el llac glaçat.
A la mañana siguiente salí del hotel cuando el sol 
empezaba a alzarse sobre el lago helado.
7_columna.jpg

Columna núm. 7. Ubicada al Llac (entrada Dr. Piguillem)

 
Al cap de dos minuts, vaig enfilar un carrer que vorejava una immensa
llacuna glaçada i blanca.
Un par de minutos después, enfilé una calle que bordeaba
una gran laguna helada y blanca.
8 columna.jpg

Columna núm. 8. Ubicada davant l’entrada de Villa San Antonio.
(Pl. Dionís Puig)

 
Més enllà, la Vil•la Sant Antoni s’alçava com un sentinella ombriu 
embolcallat per un halo de llum daurada que exhalava dels seus finestrals.
Más allá, Villa San Antonio se alzaba como un sombrío centinela
envuelto en un halo de luz dorada que exhalaba de sus ventanales.
9_columna.jpg

Columna núm. 9. Ubicada al Passeig de Rigolisa, 
(cantonada C/ de Clausolles)

 
Hi trobarà una llarga avinguda envoltada de casalots 
que va a parar al passeig de la Rigolisa.
Encontrará una larga avenida rodeada de caserones
que va a parar al paseo de la Rigolisa.
10_columna.jpg

 

 

Columna núm. 10.  Ubicada a l’entrada sud del camí dels Enamorats

 
El mapa emmarcat que hi havia al menjador de l’hotel del llac
l’identificava amb l’apel•latiu carrincló de passeig dels Enamorats.
El mapa enmarcado que había en el hotel del Lago
lo identificaba con el apelativo dulzón de paseo de los Enamorados.

 

 

 


 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.