Esteu aquí: Inici TURISME TURISME CULTURAL Petjades culturals PETJADES CULTURALS. PLAÇA DEL CALL

PETJADES CULTURALS. PLAÇA DEL CALL

PETJADES CULTURALS. PLAÇA DEL CALL

BANNER PLACA CALL.jpg

 

Llibret Petjades Culturals Puigcerdà Baixa_Página_01-002.jpg

 

MAPA PETJADES 1+2-002.jpg 

 

 

 

PLAÇA DEL CALL

 

 

 

La necessitat de poder ubicar les noves comunitats de mendicants, jueus, artesans i comerciants arribades entre la segona meitat del s. XIII i inicis del s. XIV, obligà al Consolat a planificar la urbanització de nous terrenys extramurs, a tocar de la vila vella.

 

Els textos certifiquen l’aixecament d’una “vila nova”, contigua a la part de la muralla propera a l’església parroquial de Santa Maria i comunicada per una porta. És la zona que estaria compresa entre la rambla de Josep Maria Martí, els carrers de Puigpedrós i de Sant Agustí i la plaça de Barcelona. El traçat urbanístic de la zona presentava una disposició distinta a la de la vila vella. A partir de 1325 es menciona una altra porta, la del “Call dels jueus”.

 

Les excavacions arqueològiques, fetes entre els anys 1992 i 2006, posaren al descobert un barri de cases ordenades a banda i banda dels carrers, que empraven parets mitgeres, de forma que tant la façana com el darrere donaven a un d’aquests vials. Les primeres es recolzaren directament a l’antiga muralla. Unes poques restes, visitables en un futur proper (com a complement del Museu Cerdà), es conserven sota un dels edificis de la zona. Entre els objectes jueus més significatius localitzats i ara conservats al museu tenim un fragment de llàntia de Hanukkà i un segell per marcar el pa àzim, de fusta d’eben amb una llegenda en àrab.

 

L’any 1333, els Franciscans fundaren un convent que constava d’església, claustre, capelles annexes, dependències conventuals, horts i cementiri. L’obra va afectar una gran part del barri jueu (amb la reutilització de la sinagoga com a refetor) i es produí un desplaçament dels habitatges cap al sector de l’estany de Puigcerdà. El 1567, la ruïna econòmica del convent va fer que els monjos es plantegessin marxar de la vila i el 1578 foren substituïts pels Agustins, els quals s’hi establiren fins al 1835, quan van ser exclaustrats per raó de la desamortització. El 1836, l’Ajuntament aprovà el seu enderrocament.

 

A la fi del 1707, els francesos construïren el fort Adrià tot aprofitant el convent de Sant Agustí com a caserna. Per fer-ho, enderrocaren més de cent cases del sector al llarg d’un perímetre que es corresponia aproximadament amb el de l’antic call jueu medieval. La fortificació fou destruïda pels propis francesos en marxar el 1714. Una part del fort va ser exhumat en unes excavacions arqueològiques dutes a terme amb motiu de la construcció d’un pàrquing soterrat, que alhora el destruí.

 

 

 

 

 

PLAZA DE LA JUDERÍA

La necesidad de poder ubicar a las distintas comunidades de mendicantes, judíos, artesanos y comerciantes llegadas entre la segunda mitad del s. XIII e inicios del s. XIV, obligó al Consulado a planificar la urbanización de nuevos terrenos extramuros, tocando a la villa antigua.

 

Los textos certifican el levantamiento de la una “villa nueva” anexa a la parte de la muralla más próxima a la iglesia parroquial de Santa Maria y comunicada por una puerta. Esta zona estaría comprendida entre la rambla Josep Maria Martí, las calles Puigpedrós y Sant Agustí y la plaza de Barcelona.

 

El trazado urbanístico de la zona tenía una disposición distinta a la de la villa vieja. A partir de 1325 se menciona otra puerta, la del Call dels jueus (judería).

 

Las excavaciones arqueológicas, realizadas entre 1992 y 2006, dieron luz a un barrio de casas ordenadas a ambos lados de las calles, que utilizaban paredes medianeras de forma que tanto la fachada como la parte de atrás daban a uno de estos viales. Las primeras se apoyaban directamente en la antigua muralla. Algunos restos, visitables en un futuro próximo, como complemento del Museo Cerdà, se conservan debajo uno de los edificios de la zona. Entre los objetos judíos más significativos localizados y ahora conservados en el Museo Cerdà tenemos un fragmento de lámpara de Hannuka y un sello para marcar el pan ácimo, de madera de ébano que contiene una leyenda en árabe.

 

En 1333, los Franciscanos fundaron un convento que constaba de iglesia, claustro, capillas, dependencias conventuales, huertos y cementerio. La obra afectó a una gran parte del barrio judío (con la reutilización de la sinagoga para refectorio) y se produjo un desplazamiento de las viviendas hacia el sector del lago de Puigcerdà. En 1567, la ruina económica del convento hizo que los monjes se plantearan irse de Puigcerdà y en 1578 fueron substituidos por los Agustinos que se establecieron en el convento hasta 1835, año en el que fueron exclaustrados debido a la desamortización. En 1836, el Ayuntamiento aprobó su demolición.

 

Hacia finales de 1707, los franceses construyeron el fuerte Adrià (Adrián) aprovechando el convento de Sant Agustí (San Agustín) como caserna. Para poder construirlo fue necesario derrumbar más de cien casas a lo largo del perímetro que se correspondía aproximadamente con el de la antigua judería medieval. La fortificación fue destruida por los mismos franceses al marcharse en 1714. Una parte del fuerte fue exhumada en unas excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo con motivo de la construcción de un parking subterráneo, que al mismo tiempo se destruyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.