Esteu aquí: Inici TURISME TURISME CULTURAL Petjades culturals PETJADES CULTURALS. LA SÈQUIA

PETJADES CULTURALS. LA SÈQUIA

PETJADES CULTURALS. LA SÈQUIA

BANNER SEQUIA.jpg

 

Llibret Petjades Culturals Puigcerdà Baixa_Página_01-002.jpg

 

MAPA PETJADES 1+2-002.jpg 

 

 

 

LA SÈQUIA

 

 

 

És un element imprescindible per a Puigcerdà, ja que la seva aigua ha acomplert diverses funcions al llarg dels segles, entre les que destaca la del regadiu. Neix a Riutés, prop de la Tor de Querol, pren l’aigua del riu Querol o Aravó i el seu recorregut el fa majoritàriament per terres que resten sota administració francesa des del Tractat dels Pirineus.

 

La primera notícia de la sèquia és de l’any 1310, quan era el rec reial, moment en què els cònsols puigcerdanesos pagaren 500 ducats al procurador reial per tal d’ajudar a sufragar les despeses per fer-la arribar a la vila. Vuit anys després, la població comprava l’aigua al rei Sanç.

 

La sèquia porta l’aigua a l’estany i des de sempre Puigcerdà ha mantingut el dret sobre ella. El 1866, al Tractat de Baiona, signat entre la corona francesa i l’espanyola, es reconeixia la propietat a favor de la vila i, el 1868, s’establia un reglament en què es creava una comissió internacional, avui encara vigent, de la qual n’és el president l’alcalde de Puigcerdà.

 

L’any 1991 s’iniciaren les obres de canalització amb prefabricats en una part del seu recorregut, de manera que s’evità la pèrdua d’aigua per filtracions. Sobre els drets relacionats amb la sèquia hi ha hagut diverses i equívoques interpretacions, derivades d’una manca de coneixement del reglament. Així, el cabal d’aigua sempre s’ha de mantenir i en cas de baixar poca aigua pel riu, Puigcerdà té el dret d’augmentar les hores assenyalades en detriment dels altres usuaris.

 

Així mateix, la sèquia i les seves vores, fins a un total de 6’50 m d’amplada, és propietat del municipi. Les despeses de conservació i reparació de la captació i el llarg tram que es troba en territori francès van a càrrec per meitats entre els usuaris de banda i banda de la frontera, mentre que el tram del nostre municipi, lògicament, depèn dels puigcerdanesos.

 

A l’entrada del municipi, a la zona del Torniquet, hi ha un petit estany artificial amb una zona d’esbarjo.

 

 

 

 

LA ACEQUIA

 

 

 

Es un elemento imprescindible para Puigcerdà, ya que su agua ha cumplido diferentes funciones a lo largo de los siglos, entre las cuales destaca el regadío. Nace en Riutés, cerca de la Tor de Querol y coge el agua del río Querol o Aravó.  Su recorrido se realiza mayoritariamente por tierras que están bajo la administración francesa desde el Tratado de los Pirineos.

 

La primera noticia que se tiene es de 1310, cuando era la acequia real, momento en el que los cónsules puigcerdaneses pagaron 500 ducados al procurador real para ayudar a sufragar los gastos de hacerla llegar hasta la villa. Ocho años más tarde, la población compraba el agua al rey Sanç.

 

La acequia lleva el agua al lago de Puigcerdà y desde siempre, Puigcerdà ha mantenido el derecho sobre ella. En 1866, en el Tratado de Bayona, firmado entre la corona francesa y la corona española, se reconocía la propiedad a favor del municipio y en 1868 se establece un reglamento en donde se creaba una comisión internacional, que aún hoy en día está vigente y cuyo presidente es el alcalde de Puigcerdà.

 

En 1991 empezaron las obras de canalización con prefabricados en una parte del recorrido del trazado de la acequia; con ellos se evita una gran pérdida de agua por filtraciones.

 

Sobre los derechos relacionados con la acequia ha habido habitualmente interpretaciones diversas y equivocadas, derivadas de una falta de conocimiento del reglamento. Así, por lo que respecta al caudal de agua, éste siempre tiene que mantenerse y en caso de bajar poca agua por el río, Puigcerdà tiene la potestad de aumentar el número de horas en perjuicio de los demás usuarios. Así mismo, la acequia (y sus bordes hasta un total de 6’5 m) es propiedad del municipio de Puigcerdà. Los gastos de conservación y reparación de la presa y de todo el tramo que discurre en territorio francés van a cargo a medias entre los usuarios españoles y franceses mientras que, el tramo que fluye por el municipio de Puigcerdà, depende, lógicamente de los puigcerdaneses.

 

En la entrada del municipio, en la zona del Torniquet, encontramos un pequeño lago artificial con una zona de recreo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.