Esteu aquí: Inici TURISME TURISME CULTURAL Petjades culturals PETJADES CULTURALS. CASINO CERETÀ

PETJADES CULTURALS. CASINO CERETÀ

PETJADES CULTURALS. CASINO CERETÀ

BANNER CASINO.jpg

 

Llibret Petjades Culturals Puigcerdà Baixa_Página_01-002.jpg

 

MAPA PETJADES 1+2-002.jpg 

 

 

 

CASINO CERETÀ

 

 

 

Conegut com a Casino de Dalt pels vilatans i vilatanes. L’edifici fou construït per la Societat del Casino Ceretà, fundada el 1879, i el seu arquitecte va ser en Calixte Freixa. Es va finançar mitjançant accions i fou inaugurat l’any 1893, però el 1904 patí un greu incendi que malmeté gran part del teatre. Després d’una ràpida reconstrucció, segons el projecte de Josep Domènech i Estapà, es va poder reinaugurar l’any 1906. Les principals reformes fetes al casino daten de 1933 i de les darreries del s. XX, quan es va refer tot el seu interior.

 

Durant la Guerra Civil, el comitè de la CNT–FAI va confiscar-lo. Passat un temps fou retornat a la societat civil, però mai jo no assoliria el seu nivell d’activitat i restà relegat a l’organització d’actes culturals, sobretot teatre i cinema.

 

Avui en dia és un dels edificis més representatius de Puigcerdà. Dissenyat originàriament amb elements d’estil neoclàssic, finalment la seva construcció seguí cànons més eclèctics d’acord amb els corrents de l’època. Consta, bàsicament, de dos grans blocs separats per una glorieta al centre. D’una banda, el teatre, que té la seva entrada a la plaça de Barcelona. De l’altra, el casino, destinat a seu social. Comptava amb distintes sales d’ús divers, com l’administració, el cafè, els billars, la biblioteca, la sala de descans, etc. Actualment, a més del teatre cinema, hom hi troba una sala d’exposicions, així com altres espais. Al seu interior es poden contemplar sostres amb motllures i el gran llum de braços situat al saló octogonal, adquirit cap a la dècada de 1970 a València.

 

Al llarg dels anys ha tingut un pes social i cultural molt important, tant per als vilatans i vilatanes com per als estiuejants, sent un notable centre de tertúlies, així com de representacions teatrals, varietats i cinema.

 

El teló original del teatre es va salvar del foc i en l’actualitat es conserva al Museu Cerdà. Fou pintat per Maurici Vilomara i Virgili (Barcelona 1847–1930), un dels creadors de l’escola catalana d’escenografia realista, el qual, més tard, passà a ser l’escenògraf del Gran Teatre del Liceu, on ubicà el seu taller.

 

La façana integra rostres i màscares que representen diversos personatges del món de la faràndula.

 

 

 

 

 

 

CASINO CERETANO

 

 

 

Conocido como Casino de Arriba por los habitantes de la villa, el edificio fue construido por la Sociedad del Casino Ceretà, fundada en 1879, y su arquitecto fue Calixte Freixa. Se financió a través de acciones y fue inaugurado en 1893. Sin embargo, en 1904 sufrió un grave incendio que afectó gran parte del teatro. Después de una rápida reconstrucción, según el proyecto de Josep Domènech i Estapà, se volvió a inaugurar en 1906. Las principales reformas datan de 1933 y de finales del s. XX, cuando se reformaría todo el interior.

 

Durante la Guerra Civil, el comité de la CNT-FAI lo incautó. Cuando fue devuelto a la sociedad civil, ya no retomó su dinámica de actividad y fue relegado a actos culturales, principalmente, teatro y cine.

 

Es uno de los edificios más representativos de Puigcerdà. Fue diseñado originariamente con elementos arquitectónicos de estilo neoclásico; finalmente su construcción siguió unos cánones más eclécticos, de acuerdo con las corrientes de la época. El edificio consta, básicamente, de dos grandes bloques separados por una glorieta central. Por un lado, el teatro, que tiene su entrada por la plaza de Barcelona; por el otro, el casino, que se llegó a utilizar como sede social. Contaba además con distintas salas de uso diverso, como la administración, el café, los billares, la biblioteca, la sala de reposo, etc. A día de hoy, además del teatro cine, cuenta con una sala de exposiciones y otros espacios.

 

En el interior se observan techos con molduras y una gran lámpara de brazos situada en el salón octogonal, adquirida hacia la década de 1970 en Valencia.

 

A lo largo de los años ha tenido un peso social y cultural muy importante, tanto para los habitantes de Puigcerdà como para los veraneantes, siendo un notable centro de tertulias, de representaciones teatrales, de variedades y de cine.

 

El telón del teatro original se salvó del fuego y en la actualidad se conserva en el Museo Cerdà. Lo pintó Maurici Vilomara Virgili (Barcelona 1847-1930), uno de los creadores de la escuela catalana de escenografía realista, el cual, más tarde pasó a ser escenógrafo del Teatro del Liceu, donde ubicó su taller.

 

La fachada del Casino Ceretà integra rostros además de máscaras que quieren representar a diferentes personajes del mundo de la farándula.

 

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.