Esteu aquí: Inici TURISME TURISME CULTURAL Petjades culturals EL TRANSPIRINENC - EL TRANSPIRENAICO

EL TRANSPIRINENC - EL TRANSPIRENAICO

EL TRANSPIRINENC - EL TRANSPIRENAICO

BANNER TRANSPIRINENC-001.jpg

 

Llibret Petjades Culturals Puigcerdà Baixa_Página_01-002.jpg

 

 

EL TRANSPIRINENC

 

A partir de l’any 1881 van començar a aparèixer notícies a l’entorn de la possible arribada d’un tren a Puigcerdà i del seu enllaç amb França. Hi havia tres projectes: el de Barcelona a Puigcerdà; el de Lleida a Puigcerdà i el de Balaguer a Puigcerdà. Va prosperar el primer a partir de 1904 quan va signar-se un conveni hispanofrancès. Per aquest motiu, des de Puigcerdà es va constituir una comissió gestora per fer el seguiment del projecte. Finalment, el conveni fou ratificat l’any 1908 i, un any més tard, el 1909, van començar les obres.

 

Les obres es portaren a terme amb gran dificultat, ja que s’hagueren d’obrir 24 túnels entre Ripoll i Puigcerdà, entre els quals destaquen l’helicoïdal o Cargol de Palós, de 1.021 m i que supera un desnivell de 40 m, i el del massís de Toses de 3.605 m.

 

Així doncs, el tren va arribar oficialment a Puigcerdà el 3 d’octubre de 1922 amb una gran expectació per part dels cerdans. El 1928, un decret autoritza la conversió de la via a l’ample europeu fins a Barcelona, cosa que mai s’ha acomplert i motiu pel qual de Puigcerdà a la Tor de Querol hi ha dues vies d’ample diferent. També es va discutir molt sobre la ubicació de l’estació internacional d’enllaç entre França i Espanya. Finalment es feren dues estacions: una a Puigcerdà i l’altra a la Tor, per bé que la reconeguda com a tal fou la de la Tor de Querol–Enveig.

 

Uns anys més tard, el 21 de juliol de 1929 es va inaugurar l’electrificació de la línia i amb ella, ambdues estacions, engalanades per a l’ocasió. Es feren actes protocol·laris amb la participació, entre molts altres càrrecs locals, provincials i estatals, del ministre de Foment espanyol, el de Treballs Públics de França i el bisbe d’Urgell. Fou aleshores quan al costat espanyol varen començar a circular les primeres màquines de tren de la sèrie 1.000, de color verd.

 

L’edifici de la primera estació, emplaçat a prop de l’actual, va desaparèixer a la dècada de 1990.

 

 

 

EL TRANSPIRENAICO

A partir de 1880 empezaron a aparecer noticias entorno a la posible llegada de un tren a Puigcerdà y de su enlace con Francia. Tres fueron los proyectos: el de Barcelona a Puigcerdà, el de Lleida a Puigcerdà y el de Balaguer a Puigcerdà. El que prosperó fue el primero, a partir de 1904, después de firmarse un convenio hispano-francés. A tal efecto, desde Puigcerdà se constituyó una comisión gestora para hacer el seguimiento, una vez ratificado el convenio en 1908. Un año más tarde, en 1909, empezaron las obras.

 

Las obras se llevaron a cabo con gran dificultad, ya que hubo que abrir 24 túneles entre Ripoll y Puigcerdà, entre los que destacan el helicoidal o Caracol de Palós, de 1021 m que supera un desnivel de 40 m y el del macizo de Toses de 3605 m.

 

El tren llega oficialmente a Puigcerdà el 3 de octubre de 1922 con una gran expectación por parte de los ceretanos. En 1928 un decreto autoriza la conversión de la vía al ancho europeo hasta Barcelona, cosa que nunca se ha cumplido, por esta razón entre Puigcerdà y la Tor de Querol hay dos vías de ancho diferente.

 

También se discutió mucho sobre la ubicación de la estación internacional de enlace entre Francia y España. Finalmente se hicieron dos grandes estaciones, una en Puigcerdà y la otra en la Tor, pero la reconocida como tal fue la de la Tor de Querol – Enveig.

 

El 21 de julio de 1929 se inauguró la electrificación de la línea y con ella, las dos estaciones que se engalanaron para la ocasión. Se hicieron actos protocolarios con la participación, entre muchos otros cargos locales, provinciales y estatales, del ministro de fomento español, el de trabajos públicos de Francia y el obispo de Urgell. Fue entonces cuando empezaron a circular, del lado español, las primeras máquinas de tren de la serie 1000, de color verde.

 

El edificio de la primera estación, ubicado cerca de la actual, desapareció en la década de 1990.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.