Esteu aquí: Inici Escola Bressol Preinscripcions i Matriculacions

Preinscripcions i Matriculacions

Preinscripcions i Matriculacions

PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS

Les dates de preinscripció per el curs 2013 -2014 són del  6 al 17 de maig ambdós inclosos.

Horari:  Matí: de 10 a 13 

            Tardes: dilluns i dijous de 15 a 17 hores.

La documentació que cal portar és la següent :

Original i fotocòpia del DNI dels pares o del NIE en cas d'estrangers.

Original i fotocòpia del llibres de família.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.

Certificat de convivència amb data actualitzada.

Només si es el cas:

Si sou família nombrosa cal portar el carnet original i la fotocòpia.

Si no viviu a Puigcerdà però hi treballeu: cal portar un certificat d'empresa o acreditació del lloc on treballeu.

Si el nen/a, pares o germans pateix en alguna discapacitat cal portar un certificat emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania o organismes competents.

Si el nen/a pateix alguna malaltia del sistema digestiu, metabòlic o endocrí, cal portar un certificat mèdic oficial amb la signatura legalitzacada amb especificació de la malaltia, inclosos celíacsi.


La no compareixença o falsificació de dades comporta la renuncia a la plaça.

 

CALENDARI

Sol•licituds del 6 al 17 de maig.

Publicació de sol•licituds baremades: 27 de maig de 2013.

Termini per presentar reclamacions els dies : 28, 29 i 30 de miag de 2013.

Publicació de les llistes d'alumnat admès: 5 de juny de 2013.

Matriculació : del 10 al 14 de juny de 2013.

 

 

Per més informació podeu consultar la web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

www.gencat.cat/educacio

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.