Esteu aquí: Inici Ajuntament QUÈ FEM A L'AJUNTAMENT Coneix la institució La seva funció

La seva funció

La seva funció

quefemconeix.jpg 

 

 

 

La funció de l'Ajuntament de Puigcerdà està regulada per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 

 

COMPETÈNCIES DELS AJUNTAMENTS

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena  autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.

 

Els governs locals tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

1.           L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

2.           La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.

3.           L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

4.           La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

5.           La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

6.           La protecció civil i la prevenció d'incendis.

7.           La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

8.           La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

9.           La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació.

10.        La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

11.        La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats.

12.        La regulació de l'establiment d'infrastructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

13.        La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.

14.        La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya. 


baner ajuntam5.jpg
 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.