Esteu aquí: Inici Ajuntament QUÈ FEM A L'AJUNTAMENT Coneix la institució Cartipàs municipal

Cartipàs municipal

Cartipàs municipal

quefemconeix.jpg 

 

 

  

El govern municipal s'organitza amb el cartipàs municipal, on els regidors formen l'equip de govern


Competències de l'Alcalde

La designació dels membres que composen la Junta de Govern Local, la designació dels tinents d'alcalde, la configuració del règim de delegacions de competències de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern Local o dels regidors, i del règim de delegació de firma, com la delegació de la presidència dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms, com el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la seva competència, són resolucions adoptades per l'Alcalde.

També ho són convocar la sessió o sessions extraordinàries del Ple, necessàries per configurar l'organització municipal, delegar les presidències de les comissions informatives i conferir l'adscripció dels seus membres, i nomenar el personal eventual, no directiu.

 

Nova composició de regidors


  El Ple Municipal acorda el cartipàs municipal i les competències dels regidors.

 

§            Equip de govern. Tots els integrants del govern; els regidors, els tinents d'alcalde, les àrees i les regidories.

§            Comissions informatives. Totes les comissions informatives i els integrants que formen la seva composició.municipals a d'altres òrgans

§     Representants. Tots els representants de l’Ajuntament de Puigcerdà en d’altres òrgans legals.  

baner ajuntam5.jpg

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.