PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

"PLEC CLAUSULES SUBSTITUCIO CANONADA AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM AV CERDANYA — PDF document, 244Kb

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.