Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Sol·licitud de llicència del mercat setmanal

Sol·licitud de llicència del mercat setmanal

Sol·licitud de llicència del mercat setmanal

Obtenció d’una llicència per ocupar la via pública amb un lloc de venda no sedentària en el mercat setmanal. S’ha de sol·licitar cada any i és motiu de caducitat de l’autorització superar el termini d’un any, d’acord amb els articles 10 i 15 del Reglament del Mercat.

Qui ho pot demanar? 

Qualsevol persona física o jurídica que sigui comerciant que compleixi el requisits que estableix la legislació vigent, pel que fa l’exercici de la venda no sedentària. 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Terminis de lliurament la sol•licitud: 1 de desembre, en el cas de renovació anual.

Com es pot tramitar?

 Presencialment, o per correu administratiu a la mateixa adreça, no s’accepta per fax.

NOTA: Correu administratiu  és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes. 

 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

Cap.

 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Sol•licitud amb les dades de la persona sol•licitant, en què declari els metres que ocupa la parada, el producte de venda el motiu de la sol•licitud.
 • La documentació que cal aportar amb la sol•licitud és obligatòria, d’acord amb la legislació vigent:

  a) NIF / NIE / permís de treball en cas d’estrangers sense NIE.
  b) Assegurança de responsabilitat civil de la parada.
  c)  Últim rebut d’autònom o TC1-TC2 de la empresa on treballa.
  d) Exclusivament, si és soci de cooperativa de treball associat dedicat a la venda ambulant, que obtinguin els seus ingressos directament dels compradors: Certificat d’inexistència de deutes del treballador. (Tresoreria de la Seguretat Social 901 50 20 50).
   

      Descàrrega del model de sol·licitud

Quan de temps triga?

Un mes a partir de la data de registre de la sol•licitud, amb efectes negatius en cas de silencia administratiu.

Quines despeses hi ha?

Quota tributària:

 • Les llicències per a parades de venda ambulant: 3,00 € / metre linial / dia.
 • Les llicències per a parades de venda fixes: 1,50 € / metre linial / dia.

Terminis de pagament:

 • 1er semestre. 15 de febrer.
 • 2on semestre. 15 de juliol.
   

 

 

Com es pot fer el pagament?

Mitjançant la domiciliació de rebuts bancaris en el compte que ens indiquin en la sol•licitud.
L’impagament de les quotes semestrals, es sancionarà segons estableix el Reglament del mercat de Puigcerdà.
 

Normativa:

16. ORDENANÇA FISCAL. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’US PUBLIC I INDUSTRIES DEL CARREC I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

  

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.