Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Sol·licitud llicència d'aprofitament de pastures de la muntanya i trànsit de bestiar

Sol·licitud llicència d'aprofitament de pastures de la muntanya i trànsit de bestiar

Sol·licitud llicència d'aprofitament de pastures de la muntanya i trànsit de bestiar

Obtenció d’una llicència per pujar bestiar a la muntanya de Saltegat i Vilallobent.

Qui ho pot demanar? 

Qui sigui ramader del municipi de Puigcerdà i compleixi els requisits que estableix el Reglament vigent.

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment o correu administratiu.
NOTA: Correu administratiu és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes.
 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

A l’ajuntament cap, al DAR Departament d’Agricultura Alimentació i Acció rural els que s’escaigui.

Quina documentació s'ha de presentar?

  • Sol•licitud amb les dades de la persona sol•licitant, en què s’especifiqui l’espècie i nombre de caps de bestiar que es vol pujar a pastures.
  • S’ha adjuntar la documentació que indica la sol•licitud. En algun cas, és possible, que per motius de comprovació l’ajuntament sol•liciti altra documentació complementària que estableix el Reglament.
     

Descàrrega del model de sol·licitud

 Quan de temps triga?

Presentació de la sol•licitud:

Quan la persona sol•licitant, sol•licita la llicència com una renovació anual, el termini de lliurament és el dia 2 de maig o hàbil posterior.

Quan la persona sol•licitant, sol•licita la llicència per primera vegada o després de 3 anys de no pujar a la muntanya, el termini de lliurament és el dia 30 de desembre de l’any anterior al de sol•licitar la llicència.

Concessió de la llicència:

L’expedició de llicència serà efec¬tuada l’1 de juny o dia hàbil posterior d’acord amb les prescripcions del pla d’ordenació de la muntanya i la proposta de la Junta de Pastures.
 

 

Quines despeses hi ha?

Quan l’ajuntament concedeix la llicència d’aprofitament de pastures envia l’autoliquidació de les taxes segons estableix l’ordenança, amb el termini de pagament el dia 15 de juny.
 

Quota tributària:
Constitueix la base imposable de la taxa, el número de bestiar real pujat a la muntanya.
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de la tarifa següent:
 30,00 € per cap boví l’any. Cap autoritzat amb la concessió de la llicència.
 50,00 € per cap equí l’any. Cap autoritzat amb la concessió de la llicència.
 150,00 € per cap l’any. Cap no autoritzat amb la concessió de la llicència o cap substituït d’espècie.
 

Com es pot fer el pagament?

Mitjançant ingrés en el compte bancari, que constarà a l’autoliquidació que rebreu.

Normativa:

29. ORDENANÇA FISCAL. TAXA PER L’APROFITAMENT DE LES PASTURES DE LA MUNTANYAI EL TRÀNSIT DE BESTIAR.
REGLAMENT PER L’APROFITAMENT DE LES PASTURES DE LA MUNTANYA I EL TRÀNSIT DE BESTIAR.

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.